تاریخ تشکیل ادارات ، سازمانها وتشکیلا ت  مربوط به مدیریت منابع طبیعی به اواخر حکومت قاجار بر می گردد. در زمان سلطنت فتحعلی شاه درحدود سال 1202 ش (1243ق ) ابتدا وزارت دول خارجه تأسیس گردید وپس از چندی وزارتخانه های داخله ، مالیه وفواید عامه به وجود آمد ، که منابع طبیعی نیز در حیطه وظائف وزارت فوائد عامه محسوب می شد . سال 1261 ش (1300ق) مدرسه دارلفنون تأسیس شد که آن را می توان اولین نهاد آموزشی به شیوه جدید ومدرن محسوب کرد. بخشی از مطالب آموزش گیاهان وجانوران وجغرافیا درحد دوره دبیرستان را دربر می گرفت . "تأسیس دارالفنون سرآغاز جدیدکشور در زمینه کشاورزی ومنابع طبیعی بود "

پس از این ها در زمان حال اداره منابع طبیعی و آبخیرداری در تمامی استان های کشور مشغول به فعالیت می‌باشتد.

شرکت مهندسین مشاور اناهید بسیار مفتخر است که در پروژه های زیر با منابع طبیعی استان خوزستان همکاری داشته است.

پروژه های در حال انجام


نظارت بر احداث بند K2

نظارت بر احداث بند k2 قلعه مدرسه شهرستان مسجد سلیمان

نظارت بر احداث بند بردلا

نظارت بر احداث بند بردلا شهرستان گتوند

پروژه های انجام شده


نقشه برداری بند دره قیر

عملیات نقشه برداری بند دره قیر1 شهرستان رامهرمز

نقشه برداری بند D3

نقشه برداری بند D3 چهیلا شهرستان شوش

نقشه برداری بند آب بهار

عملیات نقشه برداری بند آب بهار شهرستان مسجد سلیمان

نقشه برداری بند D1

عملیات نقشه برداری بند D1 بیت راشد شهرستان دشت آزادگان

نقشه برداری بند بردلا

عملیات نقشه برداری بند بردلا شهرستان گتوند

نقشه برداری بند D4

عملیات نقشه برداری بند D4 چهیلا شهرستان شوش

مطالعه و طراحی احداث بند بردلا

مطالعه و طراحی احداث بند بردلا- شهرستان گتوند- خوزستان

نقشه برداری بند K2

عملیات نقشه برداری بند K2 قلعه مدرسه شهرستان مسجد سلیمان

نقشه برداری بند مه سنبلی

عملیات نقشه برداری بند مه سنبلی شهرستان هفتگل

مطالعه و طراحی احداث بند K2

مطالعه و طراحی احداث بند k2 قلعه مدرسه شهرستان مسجد سلیمان