پیش از دوره قاجاریه نامی از اداره فلاحت و یا وزارت فلاحت در هیچ کتابی نیست، بلکه همه جا گفتگو از املاک شاه و دیوان خالصجات یا اداره خالصجات است. در زمان مظفرالدین شاه در سال ۱۲۶۹ طبق تصویب نامه هیئت وزرا اداره‌ای به نام اداره کل فلاحت و تجارت تاسیس شد.
در سال ۱۳۰۹ وزارت فلاحت و تجارت و فواید به ۲ وزارتخانه تقسیم شد، وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه اداره‌های فلاحت و تجارت و معادن، وزارت اقتصاد ملی را تشکیل می‌داد.
در شهریورماه ۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم شد که عبارت بود از اداره کل فلاحت، اداره کل صناعت و اداره کل تجارت.در سال ۱۳۱۱ از دو اداره کل فلاحت و صناعت، یک اداره کل به نام اداره کل صناعت و فلاحت شکل گرفت که پس از دو الی سه سال از هم جدا شدند و دوباره اداره کل فلاحت و اداره کل صناعت هر یک جداگانه تاسیس شد و پس از چند سال نام اداره کل فلاحت به اداره کل کشاورزی تبدیل شد.

تشکیل وزارت جهادکشاورزی

بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستاها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره مورد اهتمام و تائید قانونگذاران، برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده که همین موضوع باعث تحولات وسیعی در عرصه کشاورزی و روستاها و مناطق عشایری شده است.
اما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها و سیاست‌ها، نظام‌ها و روش‌های ناکارا، تداخل وظایف، دوباره کاری‌ها و بروز حوادث طبیعی (نظیر خشکسالی و سیل) بخش کشاورزی در سالهای اخیر با دشواری‌هایی رو به رو بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش شده است.

شرکت مهندسین مشاور عمران آناهید مفتخر است که در پروژه‌های زیر با جهاد کشاورزی استان لرستان همکاری داشته و آن ها را به نحو احسن برای این نهاد انجام داده است.

پروژه‌های انجام شده


طراحی شبکه آبیاری تحت فشار

نقشه برداری و مطالعه و طراحی شبکه آبیاری تحت فشار روستاهای علی میرزایی و کوله مرز دلفان

نقشه برداری شبکه های آبیاری

مطالعه و طراحی و نقشه برداری شبکه های آبیاری و زهکشی‌ شهرستان خرم‌آباد

نظارت کارگاهی پروژه ایستگاه پمپاژ کشورزه

خدمات مهندسی نظارت کارگاهی پروژه ایستگاه پمپاژ کشورزه شهرستان سلسله استان لرستان

نظارت کارگاهی ایستگاههای شبکه آبیاری

نظارت کارگاهی ایستگاههای شبکه آبیاری تحت فشار چغاهروشی خرم آباد

نظارت کارگاهی

نظارت کارگاهی ایستگاههای پمپاژثانویه چغاهروشی خرم آباد(2)

نظارت کارگاهی

نظارت کارگاهی ایستگاههای پمپاژثانویه چغاهروشی خرم آباد

نقشه برداری کانالهای آبیاری

مطالعه و طراحی و نقشه برداری کانالهای آبیاری شهرستان بروجرد

نظارت کارگاهی شبکه آبیاری

نظارت کارگاهی شبکه آبیاری تحت فشار گرمه خانی دلفان

نظارت کارگاهی ایستگاههای شبکه آبیاری

نظارت کارگاهی ایستگاههای شبکه آبیاری تحت فشار چغاهروشی خرم آباد(2)

مطالعه و طراحی شبکه آبیاری

مطالعه و طراحی شبکه آبیاریتحت فشار گرمه خانی دلفان

نظارت عالیه و کارگاهی

نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه پمپاژ گرمه خانی دلفان

نقشه برداری و مطالعه و طراحی شبکه آبیاری تحت فشار

نقشه برداری و مطالعه و طراحی شبکه آبیاری تحت فشار روستاهای محمد میرزایی و عبدالحسینی دلفان

نظارت کارگاهی

نظارت کارگاهی ایستگاه پمپاژگرمه خانی دلفان