اعضای هیات مدیره

رییس هیات مدیره، مدیرعامل
مهربان پولادی
pouladi.mehr@gmail.com
مهربان پولادی
رییس هیات مدیره، مدیرعامل

مهربان پولادی متولد خرداد سال 1357 شمسی است. در سال 1380 تحصیلات خود را در دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز پایان داد و پس از آن کارشناسی ارشد خود را در رشته فرهنگ و زبان های باستان از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در سال 1390 اخذ نمود.

ایشان در سمت های مدیریت نظارت، مديريت برنامه ريزي و کنترل پروژه و همچنین قائم مقام در شرکت مهندسین مشاور شاراب فعالیت داشته و پس از آن و هم اکنون در شرکت مهندسین مشاور آناهید سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل را دارا می باشند.

عضو هیات مدیره
رزیتا آریایی نژاد
رزیتا آریایی نژاد
عضو هیات مدیره

رزیتا آریایی نژاد عضو هیات مدیره شرکت عمران و آبادی آناهید 

دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

عضو هیات مدیره
حسن سیاح پور
حسن سیاح پور
عضو هیات مدیره

حسن سیاح پور عضو هیات مدیره شرکت عمران و آبادی آناهید

مدیران ارشد شرکت اناهید

مدیرعامل
مهربان پولادی
pouladi.mehr@gmail.com
مهربان پولادی
مدیرعامل

مهربان پولادی متولد خرداد سال 1357 شمسی است. در سال 1380 تحصیلات خود را در دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز پایان داد و پس از آن کارشناسی ارشد خود را در رشته فرهنگ و زبان های باستان از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در سال 1390 اخذ نمود.

ایشان در سمت های مدیریت نظارت، مديريت برنامه ريزي و کنترل پروژه و همچنین قائم مقام در شرکت مهندسین مشاور شاراب فعالیت داشته و پس از آن و هم اکنون در شرکت مهندسین مشاور آناهید سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل را دارا می باشند.

مدیر مطالعات( بخش ژئومورفولوژی)
داریوش مهرشاهی
داریوش مهرشاهی
مدیر مطالعات( بخش ژئومورفولوژی)

داریوش مهرشاهی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و دانشیار دانشگاه یزد می باشد که دارای مدرک دکترا از دانشگاه شفیلد انگلستان در رشته ی جغرافیای طبیعی می باشد.

ایشان مدیر مطالعات( بخش ژئومورفولوژی) شرکت مهندسین مشاور آناهید می باشند.

مدیریت امور فنی
رزیتا آریایی نژاد
رزیتا آریایی نژاد
مدیریت امور فنی

رزیتا آریایی نژاد

مدیریت مطالعات
مهدی علی‌نژاد
مهدی علی‌نژاد
مدیریت مطالعات

مهدی علی نژاد در سمت مدیریت مطالعات در شرکت مهندسین مشاور اناهید فعالیت دارند.

مدیریت کنترل کیفی QC
مهرداد پولادی
مهرداد پولادی
مدیریت کنترل کیفی QC

مهرداد پولادی با سمت مدیریت کنترل کیفی QC، در شرکت مهندسین مشاور آناهید فعالیت دارند.

مدیر مطالعات GIS
زیبا اسدیان
زیبا اسدیان
مدیر مطالعات GIS

زیبا اسدیان در سمت مدیریت مطالعات GIS در شرکت مهندسین مشاور آناهید فعالیت دارند.

مدیریت نظارت
حسن سیاح پور
حسن سیاح پور
مدیریت نظارت

حسن سیاح پور در سمت مدیریت داخلی در شرکت مهندسین مشاور آناهید فعالیت دارند.

مدیریت قراردادها
بهروز شهاب‌پور
بهروز شهاب‌پور
مدیریت قراردادها

بهروز شهاب پور در شرکت عمران، آبادی آناهید در سمت مدیریت قراردادها فعالیت دارند.

مدیریت داخلی
فرزاد شهابی
فرزاد شهابی
مدیریت داخلی
مدیر بخش بین الملل
مریم جمالی
مریم جمالی
مدیر بخش بین الملل